Tarieven

DUIDELIJKE AFSPRAKEN MAKEN GOEDE VRIENDEN

Samen met u bepalen wij ons ereloon voor:

boekhouding

fiscaliteit

jaarrekening

notulen

rapporteringen

 

Deze erelonen zijn steeds gebaseerd op effectief gepresteerde uren.
Duidelijke en correcte afspraken zijn immers in ieders belang!

Eventuele wijzigingen in tarieven en/of verhogingen van erelonen kunnen enkel in samenspraak met u als klant tot stand komen.

Alle bijkomende opdrachten en de daarmee gepaard gaande extra kosten worden per opdracht en in onderling overleg bepaald.

Wij bieden u als starter vrijblijvend en gratis een eerste verkennend gesprek aan om uw behoeften en mogelijkheden in kaart te brengen.

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]