Boekhouding & Fiscaliteit Nieuws

Op deze pagina vindt u een aantal artikels die u als ondernemer informeren over recente wijzigingen van de wetgeving, aandachtspunten en "tips en tricks" voor uw bedrijf.

The Central Balance Sheet Office, part of the National Bank of Belgium (NBB), will implement changes from January 2022 that may have an impact on the way in which you file annual accounts. Filing on paper is no longer possible, online submission is becoming easier.

Een ongeval wordt als arbeidsongeval gekwalificeerd als het arbeidsgerelateerd is. Een ongeval tijdens het werk valt daar zeker onder. Ook ongevallen van en naar het werk worden doorgaans als arbeidsongevallen gekwalificeerd. Maar wat als het ongeval gebeurt tijdens de pauze?

Bouwmisdrijven… het woord zegt het zelf: wie bouwt of verbouwt zonder de nodige vergunningen, pleegt een misdrijf. Dat leidt niet alleen tot boetes en tot opdracht om het bouwmisdrijf te herstellen, maar er wordt bovendien beslag gelegd op de inkomsten. Want misdaad mag niet lonen. Vraag is: op welke inkomsten?

Bij overlijden van één van de ouders zullen de meeste families de nalatenschap niet echt verdelen. De langstlevende partner kan op die manier verder, zonder het gevoel te hebben dat naast zijn partner ook nog eens de helft van zijn vermogen verdwenen is. Mooi, maar een dubbele belasting loert om de hoek.

Door de hervorming van de vennootschapswetgeving veranderde de BVBA met een klein maatschappelijk kapitaal, in een BV zonder maatschappelijk kapitaal. Plotseling leek het VVPR-bis-stelsel open te staan voor oud kapitaal… en dat was niet de bedoeling.

Mevrouw X werkt in Brussel, maar de maatschappelijke zetel van haar werkgever ligt in Asse. Welke taal is hier van toepassing als de werkgever verstek geeft voor de rechter?

Most companies outsource their payroll administration to a payroll office. Payroll processing has become so complicated that only specialized companies can bring it to a successful conclusion. But what if they make mistakes?

Traditionally, it is announced around 1 July what the amount of the mileage allowance will be for federal civil servants who carry out a trip for the government with their own car. This is important for businesses, accountants and tax advisers, because that amount also has tax relevance.

Koopt u een gebouw dat verbouwd werd zonder de nodige vergunningen, dan is de levering van dat gebouw wellicht conform de verkoopovereenkomst gebeurd, maar is er sprake van een verborgen gebrek. Het onderscheid tussen een niet-conforme levering en een levering met een verborgen gebrek is belangrijk, want bij een verborgen gebrek moet u sneller reageren… Veel sneller.

You probably barely have any cash left in your wallet. But customer cards all the more. With some cards you get an immediate discount. Other cards give you an overview of your purchases and you will no longer receive a paper ticket at the cash register. And finally there are the cards with which you can collect points. Why not have everything put on one card: your identity card?

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]