Boekhouding & Fiscaliteit Nieuws

Op deze pagina vindt u een aantal artikels die u als ondernemer informeren over recente wijzigingen van de wetgeving, aandachtspunten en "tips en tricks" voor uw bedrijf.

The VAT deduction for vehicles is a very complex story. As a general rule, this deduction can never exceed 50% for passenger vehicles. In case this vehicle is also used for private purposes, the deduction limitation can be even higher. The VAT authorities make it easier for you to demonstrate a few things during the corona crisis.

Als de omstandigheden het eisen moeten de bestuurders de algemene vergadering samenroepen en hen voor de keuze stellen: stoppen of maatregelen nemen om voort te doen. De bestuurders zijn verantwoordelijk voor deze alarmbelprocedure. En dat is geen lichte verantwoordelijkheid.

The tax authorities announced its position on the tax consequences of working from home in a circular letter at the end of February. The cause is the COVID-19 crisis, but the new position is otherwise separate from the pandemic: it applies to all situations of working from home since 1 March 2021.

Heeft u ook al overwogen om uw personeel een mondmasker aan te bieden met daarop het logo van uw bedrijf. U gelooft het of niet de fiscus zit er weer tussen. Want dat mondmasker zou zomaar belastbaar kunnen zijn voor uw personeelslid.

After two European convictions, Belgium has adapted its tax system for foreign real estate. You have until the end of 2021 to determine the value of the income of the foreign real estate via a special declaration. After that, you may have to pay tax on it.

De toepassing van enkele arbeidsrechtelijke bepalingen zijn afhankelijk van het loon van de betrokken werknemer. Die loongrenzen worden jaarlijks aangepast. Dit zijn de bedragen voor 2021.

Tot nog toe vergde de aangiftetermijn voor vzws, binnenlandse vennootschappen, vennootschappen niet-inwoners en ontbonden vennootschappen enig rekenkundig inzicht. Vanaf dit jaar wordt het aanzienlijk eenvoudiger.

In tegenstelling tot de BV en de CV kent de NV geen dubbele test om winstuitkeringen toe te laten. Dat komt omdat de NV nog steeds een maatschappelijk kapitaal heeft. Voor schuldeisers is dat kapitaal de ultieme waarborg. Maar de oude getrouwe nettoactieftest blijft wel zoals vroeger gelden. Een recent CBN-advies verduidelijkt die test.

We kunnen een uitgiftepremie het best definiren als het verschil tussen het kapitaal vertegenwoordigd door nieuwe aandelen, en de prijs die u voor die aandelen moet betalen. Maar hoe moet dat als de vennootschap geen maatschappelijk kapitaal heeft?

Tot tweemaal toe besliste de regering om faillissementen te blokkeren via een zogenaamd moratorium. Schuldeisers konden hun vordering niet ten gelde maken door de schuldenaar failliet te laten verklaren. Het tweede moratorium eindigde op 31 januari 2021. De regering heeft nu een wet klaar die de hele procedure hervormt.

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]