31.1 - RSZ

31.1 - Veiligheid - OR

31.1 - Co÷peratieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA)

31.1 - Ven. B. - Erkende landbouwondernemingen

31.1 - Taks op aanplakking

31.1 - Btw

31.1 - Boekhouding

03.2 - RSZ

03.2 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

10.2 - Statistiek

15.2 - Bedrijfsvoorheffing

20.2 - Btw

20.2 - Statistiek

20.2 -

28.2 - Loonadministratie

28.2 - Veiligheid - OR

28.2 - Schuldenaren van lijfrenten

28.2 - Vennootschapsrecht (*)

28.2 - Boekhouding

03.3 - RSZ

03.3 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

10.3 - Statistiek

15.3 - Milieu

15.3 - Bedrijfsvoorheffing

20.3 - Btw

20.3 - Statistiek

31.3 - Btw

31.3 - Voorafbetalingen

31.3 - Wetboek diverse rechten en taksen

31.3 - Veiligheid - OR - comitÚ PBW

31.3 - Groepsverzekeringen

31.3 - Individuele pensioentoezeggingen

31.3 - Investeringsaftrek

31.3 - Vrijstelling bijkomend personeel voor wetenschappelijk onderzoek, technologisch potentieel, integrale kwaliteitszorg en uitvoer

31.3 - Wetboek van Successierechten/VZW, IVZW en private stichtingen

31.3 - Educatief verlof

31.3 - Sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen

31.3 - Boekhouding

01.4 - Btw

05.4 - RSZ

05.4 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

07.4 - Statistiek

11.4 - Voorafbetalingen (*)

14.4 - Bedrijfsvoorheffing

20.4 - Btw

20.4 - Statistiek

28.4 - RSZ

28.4 - Vakantiegeld van de arbeiders

28.4 - Veiligheid - OR

28.4 - Emittenten van financiŰle instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt

30.4 - Boekhouding

05.5 - RSZ

05.5 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

10.5 - Statistiek

15.5 - Bedrijfsvoorheffing

22.5 - Btw

22.5 - Statistiek

31.5 - Aangifte in de personenbelasting

31.5 - Btw

31.5 - Taks op het langetermijnsparen

31.5 - Taks op levensverzekeringen

31.5 - Veiligheid - OR

31.5 - Boekhouding

05.6 - RSZ

05.6 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

09.6 - Statistiek

15.6 - Bedrijfsvoorheffing

20.6 - Btw

20.6 - Statistiek

30.6 - Verantwoording bedrijfskosten

30.6 - Btw

30.6 - Veiligheid - OR

30.6 - Socialeverzekeringskas voor zelfstandigen

30.6 - Vennootschapsrecht

30.6 - Boekhouding

30.6 -

01.7 - Btw

05.7 - RSZ

05.7 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

10.7 - Statistiek

10.7 - Voorafbetalingen (*)

14.7 - Bedrijfsvoorheffing

20.7 - Btw

20.7 - Statistiek

31.7 - RSZ

31.7 - Veiligheid - OR

31.7 - Co÷peratieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA)

31.7 - Vennootschaps- en verenigingsrecht (*)

31.7 - Sociale balans (*)

31.7 - Vennootschaps- en rechtspersonenbelasting (*)

31.7 - Boekhouding

04.8 - RSZ

04.8 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

10.8 - Statistiek

10.8 - Btw

14.8 - Bedrijfsvoorheffing

21.8 - Btw

21.8 - Statistiek

31.8 - Veiligheid - OR

31.8 - Vennootschapsrecht (*)

31.8 - Boekhouding

05.9 - RSZ

05.9 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

08.9 - Statistiek

08.9 - Btw

15.9 - Bedrijfsvoorheffing

20.9 - Btw

20.9 - Statistiek

29.9 - Veiligheid - OR

29.9 - Sociaalverzekeringskas voor zelfstandigen

29.9 - Btw

29.9 - Emittenten van financiŰle instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt (*)

30.9 - Boekhouding

01.10 - Btw

05.10 - RSZ

05.10 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

10.10 - Statistiek

10.10 - Voorafbetalingen (*)

13.10 - Bedrijfsvoorheffing

20.10 - Btw

20.10 - Statistiek

31.10 - Veiligheid - OR

31.10 - RSZ

31.10 - Boekhouding

03.11 - RSZ

03.11 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

10.11 - Statistiek

15.11 - Bedrijfsvoorheffing

20.11 - Btw

20.11 - Statistiek

30.11 - Automatische ontspanningstoestellen

30.11 - Veiligheid - OR

30.11 - Btw

30.11 - Boekhouding

05.12 - RSZ

05.12 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

08.12 - Statistiek

15.12 - Bedrijfsvoorheffing

15.12 - Btw

15.12 - Vakantie

20.12 - Voorafbetalingen

20.12 - Btw

20.12 - Statistiek

29.12 - Btw

29.12 -

29.12 - Veiligheid - OR

29.12 - Educatief verlof

29.12 -

29.12 - Sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen

29.12 -

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]