Vennootschapsrecht

Wij geven advies en schetsen de mogelijkheden bij uw keuze voor een vennootschapsvorm. Bij de opstart van uw vennootschap kunnen wij u begeleiden.

Het vennootschapsrecht is door de hervorming in mei 2019 grondig gewijzigd. Dit heeft natuurlijk een invloed op uw bestaande vennootschap. De nieuwe wetgeving zorgt voor ingrijpende wijzigingen, maar biedt eveneens nieuwe mogelijkheden.

Er blijven door de hervorming een viertal vennootschapsvormen over: de NV, de BV, de CV en de maatschap. De afgeschafte vennootschapsvormen zullen moeten worden omgezet in een andere vennootschapsvorm. Hiervoor heeft u tijd tot 31 december 2023.

Inzake vennootschapsrecht verlenen wij volgende diensten:

Advies en bijstand bij het oprichten van vennootschappen

Overname en overlaten van bedrijven

Benoemingen en ontslagen van zaakvoerders en bestuurders

Conflicten tussen aandeelhouders

Toepassen van de wet op de continuïteit van ondernemingen, herstructureringen

Fusie, splitsing, ontbinding of vereffening van vennootschappen

Familiale opvolging

 

Verder vervullen wij diverse wettelijke verplichtingen:

Formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of schrapping bij de Kruispuntbank van ondernemingen

Inschrijven als btw-belastingplichtige

Wettelijke publicaties Belgisch Staatsblad (adreswijziging, doelswijziging, herbenoemingen, ...)

Inschrijving bij de sociale kas voor zelfstandigen

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]