Financieel plan

Alvorens effectief van start te gaan, is het van groot belang om een haalbaarheidsstudie uit te voeren: is het project haalbaar en rendabel? Een financieel plan als onderdeel van uw business plan is onmisbaar.

Door de vennootschapshervorming in mei 2019 zijn de wettelijke vereisten voor het opmaken van een financieel plan strenger geworden. Wij kunnen u bijstaan bij het opstellen van een financieel plan. 

Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een investeringsplan, financieringsplan of een liquiditeitsbegroting.

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]