Startersadvies

Vooraleer u van start gaat als ondernemer is het zeer belangrijk om te weten hoe u uw activiteit gaat uitbaten. Aan de hand van een analyse van uw persoonlijke situatie, bekijken wij samen met u de verschillende mogelijkheden om uw zelfstandige activiteit uit te oefenen.

Als starter moet u onder meer denken aan volgende zaken:

Welke activiteit(en) wil ik uitoefenen? 

Heb ik hiervoor de vereiste diploma's en/of vergunningen?

Is het project financieel haalbaar? Belang van de opmaak van een financieel plan en een haalbaarheidsstudie.

Start ik mijn activiteit op in hoofdberoep of bijberoep?

Kies ik voor een eenmanszaak of een vennootschap?

Onder welk statuut kom ik terecht en wat zijn de gevolgen hiervan?

Welke aansprakelijkheden en risico's draag ik als ondernemer?

Welk type boekhouding moet ik voeren? 

Aan welke formaliteiten moet ik voldoen?

Heb ik recht op subsidies?

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]