Tarieven

DUIDELIJKE AFSPRAKEN MAKEN GOEDE VRIENDEN

Samen met u bepalen wij ons ereloon voor:

boekhouding

fiscaliteit

jaarrekening

notulen

rapporteringen

 

Deze erelonen zijn steeds gebaseerd op effectief gepresteerde uren.
Duidelijke en correcte afspraken zijn immers in ieders belang!

Eventuele wijzigingen in tarieven en/of verhogingen van erelonen kunnen enkel in samenspraak met u als klant tot stand komen.

Alle bijkomende opdrachten en de daarmee gepaard gaande extra kosten worden per opdracht en in onderling overleg bepaald.

Wij bieden u als starter vrijblijvend en gratis een eerste verkennend gesprek aan om uw behoeften en mogelijkheden in kaart te brengen.