Vennootschapsrecht

Inzake vennootschapsrecht verlenen wij o.a.volgende diensten

Oprichten van vennootschappen

Overname en overlaten van bedrijven

Benoemingen en ontslagen van zaakvoerders en bestuurders

Conflicten tussen aandeelhouders

Toepassen van de wet op de continuïteit van ondernemingen, herstructureringen

Fusie, splitsing, ontbinding of vereffening van vennootschappen

Familiale opvolging

 ...

 

Verder vervullen wij diverse wettelijke verplichtingen zoals daar zijn:

Formaliteiten inzake inschrijving, wijziging bij de Kruispuntbank

Inschrijven als BTW belastingplichtige

Wettelijke publicaties Belgisch Staatsblad (adreswijziging, doelswijziging, herbenoemingen, ...)

...