Administratieve en wettelijke verplichtingen

Wij doen het nodige om alle wettelijke formaliteiten te volbrengen met een minimale inspanning van u. Bij wijzigingen zetten wij spontaan de nodige stappen om alles in orde te brengen.